Home » Articles posted by redaktor

Author Archives: redaktor

Wakacje 2020

Dziękując za wysiłek i współpracę życzę wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom
i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były radosne, pogodne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Pamiętajcie też aby szczególnie zatroszczyć się o własne zdrowie i bezpieczeństwo podczas trwającej pandemii. Szczególne podziękowania składam Rodzicom za pomoc w „nauczaniu zdalnym”. Uczniom, którzy pracowali systematycznie i podejmowali trud samodzielnej pracy oraz Nauczycielom za poszukiwanie i wdrażanie nowych metod pracy.

Wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym w budynku szkoły, czego Wam i sobie życzę

Alicja Adamczyk-Brózda

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 miało zupełnie inną formę niż w latach ubiegłych. Z powodu pandemii koronawirusa, nie było uroczystego apelu, zaproszonych gości ani wręczenia świadectw z wyróżnieniem na forum całej społeczności szkolnej. Zgodnie z zaleceniami GIS, rozdanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły podstawowej odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W wyznaczonych w harmonogramie przedziałach czasowych uczniowie poszczególnych klas indywidualnie zgłaszali się do stanowisk, gdzie z rąk wychowawców mogli odebrać świadectwa i nagrody książkowe za wyniki w nauce oraz inne osiągniecia w minionym roku szkolnym. Pomimo dystansu i zachowywanych środków ostrożności w postaci rękawiczek i maseczek zasłaniających nos i usta, nie zabrakło kwiatów i serdecznych słów ze strony uczniów i rodziców wyrażających wdzięczność wobec nauczycieli za ich pracę w tym trudnym czasie. Wychowawcy również życzyli dzieciom udanych wakacji i korzystania z zasłużonego wypoczynku.Następnie, o godzinie 11:30, uczniowie, rodzice i nauczyciele, wzięli udział w uroczystej mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Żegocinie.

Po zakończonej mszy świętej absolwenci spotkali się w szkole z dyrektorem i wychowawcą, aby odebrać świadectwa, nagrody i upominki od klasy VII. Potem dołączył do spotkania ks. Mateusz Nowak, który pożegnał się z nauczycielami i absolwentami gdyż po wakacjach podejmie posługę duszpasterską w innej parafii.

Egzamin ósmoklasisty!!!

Drodzy Ósmoklasiści, trzymajcie się mocno tego co już umiecie. Będzie dobrze. Trzymamy za Was mocno kciuki!!!

Projekt „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Szanowni Państwo,

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wraz Małopolskim Kuratorem Oświaty zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych z całej Małopolski do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, w której dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów z jak nie stać się ofiarą oszustwa.

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przygotowali krótki film instruktażowy w którym omawiają najczęstsze sposoby działania oszustów. Zadaniem uczniów będzie wybranie jednego ze sposobów i ostrzeżenie przed nim seniora ze swojego otoczenia (rodzina, znajomi, sąsiedzi).

Forma wykonania zadania jest dowolna. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych ze stanem pandemii, może to być np. plakat, list, krótka scenka dramatyczna lub nawet rozmowa telefoniczna.

Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie da uczniom możliwość rozwinięcia swojej kreatywności, a przede wszystkim uwrażliwi ich na potrzeby i sytuację osób starszych. Seniorzy, natomiast zostaną poinformowani o zagrożeniach, dzięki czemu unikną nieprzyjemnych sytuacji, które narażą ich nie tylko na utratę, często nawet całego dorobku życia ale również niepotrzebny stres.

Bardzo prosimy o zachęcenie uczniów do licznego udziału w projekcie, oraz informację zwrotną ile dzieci i w jaki sposób wykonało zadania, oraz ilu seniorów zostało przez nich poinformowanych.

Organizatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Prewencji a  partnerem Małopolski Kurator Oświaty.

HARMONOGRAM KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZDZIELU OD 2 CZERWCA 2020 R.

Klasa I

Nauczyciel prowadzący konsultacje : Anna Zelek

wtorek – godz. 8.45 do 10.30

Klasa III

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Alicja Adamczyk- Brózda

od 2 czerwca do 15 czerwca codziennie w godz. 10.00 do 12.00

Klasa IV

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Anna Kądziela – historia –  wtorek
 godz. 9.00 do 10.30

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Małgorzata Dudek – język polski-
 środa godz. 9.00 do 10.00

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Barbara Fąfara – Krawczyk  – przyroda  
 środa godz.  10.00 do 11.00,

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Jolanta Sajdak  – matematyka  
 piątek – godz.  10.30 do 12.00

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Jolanta Sajdak  – matematyka  
 piątek – godz.  10.30 do 12.00

Klasa V

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Agnieszka Słowiak – historia  
 wtorek  godz. 9.00 do 10.30

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Jolanta Sajdak  – matematyka  
 piątek – godz.  9.30 do 10.30

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Alicja Mucha   – geografia 
 piątek – godz.  8.00 do 9.30

Klasa VII

Nauczyciel prowadzący konsultacje: Jolanta Sajdak  – matematyka

 piątek – godz.  8.00 do 9.30

Klasa VIII

wtorek  –  Jolanta Sajdak- matematyka- godz. 10.00 do 12.00

środa  – Katarzyna Cudejko-  język angielski  – godz. 10.00 do 12.00

czwartek  – Agnieszka Słowiak – język polski – godz. 10.00 do 12.30

KONSULTACJE KLAS I-VII  ODBYWAJĄ  SIĘ  W POSZCZEGÓLNYCH SALACH  LEKCYJNYCH

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW!!!

Przypominam, że warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i na konsultacje do szkoły jest złożenie przez Rodzica/Prawnego Opiekuna uzupełnionego Oświadczenia i Deklaracji oraz przestrzeganie Procedury bezpieczeństwa na terenie Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Rozdzielu w okresie pandemii COVID-19. Wszystkie dokumenty są zamieszczone poniżej w Komunikacie dla Rodziców. Dokumenty oparte są na Wytycznych GIS, MZ i MEN, które nadal obowiązują. Druki są aktywne do pobrania na stronie internetowej oraz przygotowane w wersji papierowej do wypełnienia przy wejściu do szkoły.

Dzień Dziecka 2020

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Od poniedziałku,  1 czerwca 2020 roku szkoła i oddział przedszkolny w Rozdzielu wznawiają swoją działalność. Oddział przedszkolny organizuje zajęcia opiekuńcze, a szkoła konsultacje dla uczniów klas I-VII. Uczniowie klasy VIII korzystają z konsultacji od 25 maja 2020 r.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 • oddział przedszkolny w czasie trwania epidemii COVID-19 pełnić będzie funkcję opiekuńczą,
 • szkoła podstawowa prowadzi konsultacje dla uczniów klas I-VII, którzy zgłosili wcześniej do wychowawców taką potrzebę,
 • oddział przedszkolny i szkoła nadal będą prowadzić edukację zdalną,
 • nie organizuje się wyjść na spacer,
 • w oddziale przedszkolnym nie będą realizowane zajęcia dodatkowe,
 • budynki szkoły i oddziału przedszkolnego są bezpieczne, zostały zdezynfekowane oraz gruntownie posprzątane i przygotowane na przyjęcie dzieci,
 • dzieci będą odbierane przez pracowników szkoły i oddziału przedszkolnego od rodziców/opiekunów prawnych przed głównym wejściem do budynku.
 • przyjście do oddziału  przedszkolnego proszę sygnalizować dzwonkiem. (Drzwi do oddziału przedszkolnego będą zamknięte).
 • pracownik oddziału przedszkolnego i szkoły dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
  Temperatura 37° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren budynku.
 • kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą 2 metry,
 • rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych ( maseczkę zasłaniającą nos i usta) i rękawiczki lub zdezynfekowania rąk,
 • do oddziału przedszkolnego i szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego i szkoły,
 • do oddziału przedszkolnego i szkoły dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – rodziców/prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
 • wszystkim pracownikom zostaną wydane środki ochrony osobistej (przyłbice, maski, rękawiczki), mają oni też obligatoryjnie dezynfekować ręce wchodząc do szkoły i oddziału przedszkolnego,
 • zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji i dezynfekcji rąk,
 • ogranicza się przebywanie osób trzecich w oddziale przedszkolnym i w szkole do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk),
 • obowiązuje zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń oddziału przedszkolnego i szkoły,
 • wszystkim osobom wchodzącym do budynku będzie mierzona temperatura,
 • każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszona o konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko bądź pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren oddziału przedszkolnego i szkoły),
 • w razie potrzeby należy kontaktować się z dyrektorem szkoły,
 • prosimy o kontakt pod nr telefonu 14 613 3033 lub e- mail: zsrozdziele@poczta.onet.pl  
 • szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu w okresie pandemii COVID-19 , z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
 • jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub e -mail,
 • wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami  oraz służbami sanitarnymi,
 • Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu nauczyciela lub pracownika szkoły na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu
  z rodzicami, szkoła powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych działań,
 • z sal zabaw w oddziale przedszkolnym i z sal szkolnych zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany. Sale będą wietrzone co godzinę,
 • wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
 • godziny funkcjonowania oddziału przedszkolnego: od 7.45 do 13.00. Godziny pracy szkoły od 7.00 do 15.00.
  Dzieci można przyprowadzać do oddziału przedszkolnego w godzinach od 7.45 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do oddziału przedszkolnego. Natomiast do szkoły na 5 minut przed umówioną konsultacją.

Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do oddziału przedszkolnego lub na konsultacje do szkoły proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły i oddziału przedszkolnego w okresie pandemii COVID-19  i wypełnienie Deklaracji oraz podpisania Oświadczenia.

Konsultacje dla uczniów klas I -VII

Od 2 czerwca uruchamiamy konsultacje indywidualne i zbiorowe dla uczniów klas I – VII. Uczniowie klasy VIII korzystają już od 25 maja z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych. Spotkania uczniów z nauczycielami w szkole będą odbywać się w reżimie sanitarnym zgodnie zalecaniami GIS, MZ i MEN. Szczegółowe informacje wkrótce.

Otwieramy oddział przedszkolny

Od poniedziałku 1 czerwca otwieramy oddział przedszkolny. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy i będą się odbywały w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

IMG_7582

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo