Home » strona główna » Dzieci z oddziału przedszkolnego w nowych salach

Dzieci z oddziału przedszkolnego w nowych salach

W pierwszy dzień po feriach zimowych, 28 stycznia 2019 r. dzieci z oddziału przedszkolnego w Rozdzielu spotkała miła niespodzianka, ponieważ mogły wejść do nowych pomieszczeń z pięknym wyposażeniem.Dodatkowym prezentem był kosz pełen słodyczy przygotowany przez pana Łukasza Łagosza,szefa firmy wykonującej prace remontowe.Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:dzieci,wychowawcy,pan Wójt Wojciech Wrona i pani dyrektor Alicja Adamczyk-Brózda.

 Rozbudowa oddziału przedszkolnego trwała  długo, ok. 1,5 roku , dlatego dzieci 5 i 6 – letnie, czas nauki
i zabawy spędziły w pomieszczeniach szkoły. Od września 2018 roku w budynku szkoły przebywało też piętnaście  dzieci 3 i 4-letni, które uczestniczą w  Projekcie „Akademia przedszkolaka w Gminie Żegocina”, współfinansowanym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W kosztach kwalifikowanych tego projektu uwzględniono koszty dotyczące adaptacji pomieszczeń i doposażenie nowego oddziału przedszkolnego, realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci i rodziców a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci  prowadzone są zajęcia logopedyczne, zajęcia z rytmiki i tańca, zajęcia plastyczne oraz zajęcia informatyczne. Każde dziecko wyposażono w tablety. W sali zajęć dla dzieci 3 i 4 –letnich jest zamontowana tablica multimedialna. Dzieci starsze czyli 5 i 6-letnie,  taka tablicę już mają w swojej   sali. Dla rodziców zaplanowano warsztaty na temat: “Jak jeść mądrze i zdrowo” oraz  “ O wadach wymowy i rozwoju mowy”. Dodatkowo w ramach zadania dotyczącego podniesienia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zaplanowano studia podyplomowe z logopedii dla jednego nauczyciela, szkolenie z zastosowaniem  tablic interaktywnych, oraz warsztaty dla nauczycieli: “100 pomysłów na zabawy z dziećmi”, “Metody integracyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” oraz “Zrób to sam. Pracownia dla dużych i małych”.Całkowita kwota kosztów ww. projektu wynosi 170 808,75,a kwota przyznanego dofinansowania to 145 187,43 zł.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

28641045_2101219133495279_127961062_o

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo