Home » strona główna

Category Archives: strona główna

WYJĄTKOWA MSZA ŚW. W KOŚCIELE W ROZDZIELU – 23.01.2022

Dzisiejsza Msza Święta o godzinie 9:00 odprawiona w kościele pw. Św. Jakuba w Rozdzielu miała wyjątkowy charakter. Wszystko za sprawą niedawno obchodzonego Dnia Babci oraz Dnia Dziadka. Liturgii przewodniczył ks. Janusz Sądel, koncelebrował ks. Tomasz Majchrzak, a uświetniła ją kapela ludowa grająca tradycyjne kolędy. Msza Święta sprawowana była w dwóch intencjach – za duszę ś.p. Antoniego Poręby oraz o zdrowie dla wszystkich babć i dziadków od wnuków ze Szkoły w Rozdzielu. To właśnie dla babć i dziadków, na zakończenie nabożeństwa uczniowie SP w Rozdzielu, przygotowani przez Panią Annę Zelek przedstawili krótki program artystyczny, za co zostali nagrodzeni symbolicznymi cukierkami od obecnego na Mszy Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina – Grzegorza Gołębia.
Po części artystycznej, zgromadzeni obejrzeli piękne przedstawienie „Opowieść wigilijna” w wykonaniu Teatru lalek „Bajka”. Na zakończenie, głos zabrała Pani Anna Zelek, dziękując za przybycie wszystkim babciom i dziadkom, a także Przewodniczącemu Rady Gminy Grzegorzowi Gołębiowi, Wójtowi Gminy Wojciechowi Wronie oraz Dyrektor CKSiT Kamili Mirowskiej. Podziękowała także dzieciom biorącym udział w części artystycznej oraz Radnemu Markowi Pajorowi za wspieranie wszelkich inicjatyw.

Dzień Babci i Dziadka – zaproszenie na mszę świętą i spektakl

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Rozdziele na Orszaku Trzech Króli

Jak w wielu innych miejscowościach w Polsce, tak i na ulicach Żegociny w dniu 6 stycznia 2022 roku pojawił się Orszak Trzech Króli, w którym wzięli udział mieszkańcy wszystkich wsi należących do parafii Żegocina. O godzinie 13:30, spod pomnika „Poległym w latach 1939-1945” wyruszyła reprezentacja Rozdziela, na czele której znaleźli się: król Kacper na koniu, Sołtys wsi Rozdziele – Pan Paweł Frączek, niosący gwiazdę, Pani Dyrektor – Alicja Adamczyk-Brózda oraz patronka Szkoły Podstawowej w Rozdzielu – błogosławiona Karolina Kózkówna, w której rolę wcieliła się Marysia Sroka. Przy akompaniamencie zespołu muzycznego i ze śpiewem kolęd na ustach, barwny orszak przemaszerował w stronę placu GS w Żegocinie, gdzie dołączyły delegacje pozostałych wsi i nastąpiła główna część uroczystości. Trzej Królowie oddali hołd Dzieciątku i wręczyli swe dary, a patronowie poszczególnych szkół pokłonili się Bożej Dziecinie i poprosili o opiekę dla dzieci i młodzieży w Nowym Roku.

Komunikat

Informujemy, że dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników obsługi szkoły w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

Natomiast dla uczniów szkoły jest to dodatkowy dzień wolny od zajęć na podstawie rozporządzenia MEN o organizacji nowego roku szkolnego.

Konkurs „Zimowy Mistrz Wypracowań”

Startuje właśnie Zimowy Mistrz Wypracowań, czyli nowy konkurs z nagrodami organizowany przez Dyktanda.pl!

To idealna okazja, aby poćwiczyć swój talent pisarski, wykazać się zdobytą już wiedzą, a także zgłębić nowe zagadnienia. 

Zapraszamy wszystkich, bez ograniczeń wiekowych – dzieci, młodzież i dorosłych. Udział w konkursie jest w pełni bezpłatny!

Wystarczy kliknąć ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU na poniższej stronie:

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan

Następnie można już przystąpić do wybierania interesujących nas tematów.

Dla aktywnych uczestników organizator przygotował nagrody gwarantowane! Do ich uzyskania wystarczy zebranie określonej liczby punktów. Oprócz tego przewidziane są nagrody główne, o wartości sięgającej dwóch tysięcy złotych!

Konkurs Zimowy Mistrz Wypracowań potrwa do 28.02.2022 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy zdobycia wymarzonych nagród!

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan

Wesołych Świąt!!!

Autor: Szymon Szadkowski

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:

dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.

                                 Ewangelia wg św. Łukasza

                Prawdziwej radości, płynącej z faktu,    
                                   iż Zbawiciel jest wśród nas,
 a także błogosławieństwa Nowonarodzonego Chrystusa

                                         w imieniu społeczności   uczniowskiej

                                              oraz pracowników
                                    Szkoły Podstawowej  
                                               im.  Bł.Karoliny Kózkówny  w  Rozdzielu

                                                                              życzy

                                               Alicja Adamczyk – Brózda

    Boże Narodzenie 2021 r.     

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zdalnego nauczania


Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaną ograniczone zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego. 
W tym czasie przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze będą pracowały bez zmian.
Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.
Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/
edukacja-i-nauka/od-20-
grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym
.

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska 
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed szczególnie niebezpieczną „zabawką”!


Kulki magnetyczne to „zabawka” ciekawa i kolorowa, a jednocześnie mogąca stwarzać śmiertelne zagrożenie.
Naturalnym mechanizmem poznawczym małych dzieci jest wkładanie przedmiotów, w tym kulek magnetycznych, do ust. Starsze z kolei, mogą bawić się próbując przyciągnąć je do siebie np. na płatkach uszu, czy też wargach. Stąd już niedaleka droga do połknięcia kulek i ich połączenia w układzie pokarmowym.
Do zagrażającego zdrowiu i życiu dzieci połączenia magnesów w organizmach może dojść, gdy siła ich wzajemnego przyciągania się jest zbyt wysoka. Dlatego do szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie wskaźnika strumienia magnetycznego, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala stwierdzić, jak słabe powinny być, aby nie stanowić zagrożenia. Wynosi on 0,5 T²mm².
Prowadzone przez nas od czasu pierwszych doniesień medialnych w sprawie konieczności hospitalizacji dzieci z powodu połknięcia kulek magnetycznych kontrole wykazały tymczasem, że wszystkie, które zbadaliśmy w laboratorium posiadały przekroczony dopuszczalny poziom tego wskaźnika, niekiedy nawet pięciokrotnie.
Pomimo wzmożonych kontroli i wycofywania takich produktów z rynku, posiadam informacje, że wciąż wiele dzieci wymaga interwencji lekarskich z powodu połknięcia kulek magnetycznych. Połknięcie i połączenie kulek może bowiem uniemożliwić ich naturalne usunięcie z organizmów, spowodować uszkodzenie tkanek, perforację jelit i inne, daleko idące konsekwencje zagrażające ich życiu i zdrowiu.
W grudniu jest szczególnie wiele okazji do obdarowywania dzieci prezentami, dlatego apeluję, by każdy „Mikołaj” wykazał się szczególną czujnością, ostrożnością i nie zostawił pod choinką kulek magnetycznych – prezentu, który może sprowadzić groźne niebezpieczeństwo.
Zachęcam również do zgłaszania Inspekcji Handlowej w Krakowie kulek magnetycznych, zakupionych na terenie województwa małopolskiego: Kraków, ul. Ujastek 7, tel.: 12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP. Kulki zakupione w pozostałych województwach należy zgłaszać zgodnie z właściwością terytorialną do innych inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
Joanna Jahn-Machowska

40 rocznica wprowadzenia Stanu wojennego – 13 grudnia 1981 r.

Przygotowania do stanu wojennego rozpoczęto na ponad rok przed jego wprowadzeniem. W październiku 1980 r. – a zatem kilka tygodni po podpisaniu porozumień społecznych w Szczecinie i Gdańsku umożliwiających utworzenie NSZZ „Solidarność” – Komitet Obrony Kraju i działający z jego polecenia Sztab Generalny Wojska Polskiego przystąpiły do opracowywania planów takiej operacji.

Zajmowano się tym także w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – 3 listopada 1980 r. gen. Bogusław Stachura wydał rozkaz przygotowania akcji pod pierwotnymi kryptonimami „Wrzos” (plan internowania 12,9 tys. osób) i „Malwa” (blokada komunikacji i telekomunikacji).W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., nie czekając nawet na formalne uchwalenie przez Radę Państwa dekretu o stanie wojennym, grupy funkcjonariuszy milicji i Służby Bezpieczeństwa zaczęły zajmować siedziby regionalnych struktur „Solidarności” oraz zatrzymywać działaczy związku. (…) Wśród internowanych 13 grudnia 1981 r. znalazła się większość przywódców „Solidarności”, z przewodniczącym związku, Lechem Wałęsą, na czele. Zdecydowanie odrzucił on propozycje współpracy. Został odizolowany od innych działaczy „Solidarności” i, po pobycie w Chylicach i Otwocku, umieszczony ostatecznie w ośrodku rządowym w Arłamowie.

W pierwszych dniach stanu wojennego internowano około 5 tys. osób, które umieszczono w 49 ośrodkach odosobnienia w całym kraju. Internowania prowadzono także w późniejszym okresie; łączna liczba internowanych w okresie stanu wojennego sięgnęła 10 tys.

(…) Szczególnie dramatyczny przebieg miały strajki w kopalniach górnośląskich, gdzie górnicy stawili czynny opór. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach w trakcie kilkugodzinnych walk milicjanci użyli broni palnej, zabijając dziewięciu górników.


Ze wstępu dr Antoniego Dudka do Teki edukacyjnyjnej „Stan wojenny”

Opracował:
Roman Nożkiewicz

Link do fragmentów filmu o pacyfikacji kopalni „Wujek”:  https://youtu.be/CHMeE87w3EU

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo