Home » Program adaptacyjny dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej

Program adaptacyjny dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej

PROGRAM ADAPTACYJNY                   

DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH                              

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

 1. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY W ROZDZIELU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekroczenie „progu szkolnego”, jakim jest przejście do II etapu edukacyjnego
z klasy III do klasy IV, staje się dla dziecka przełomowym momentem w jego życiu szkolnym. Na ten okres przypada największa liczba szkolnych niepowodzeń. Młody człowiek, chcąc podołać nowym wyzwaniom, może zacząć przeżywać negatywne emocje, takie jak: obawa, lęk, niepokój oraz napotykać na różne trudności. Sprzyjają temu:

 • inny wychowawca;
 • wielu nauczycieli o różnych osobowościach, wymaganiach, sposobach przekazywania wiedzy, sposobu traktowania uczniów;
 • wprowadzenie nowych przedmiotów;
 • posługiwanie się skalą ocen;
 • szybsze tempo pracy;
 • anonimowość, dopóki nauczyciele nie poznają dobrze nowych uczniów.

Bardzo ważne w okresie zmiany etapów jest stworzenie przyjaznego klimatu w szkole,
na który składają się relacje uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń. Nauczyciele powinni dążyć do tego, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki przystosowania się do zmienionej rzeczywistości. Uczniowie wymagają wtedy szczególnej opieki ze strony dorosłych, oczekują otwartej i opiekuńczej postawy pozwalającej bez zbytniego stresu
i niepotrzebnych lęków przekroczyć próg między klasą III – nauczaniem zintegrowanym
a klasą IV.

Program adaptacyjny kl. IV opracowany został dla potrzeb uczniów i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

CELE PROGRAMU:

 1. Ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowych bądź zmieniających warunków szkolnych.
 2. Obniżenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie IV.
 3. Zwiększenie samodzielności uczniów, przełamanie barier, które stawia przed nimi nieśmiałość, brak poczucia własnej wartości itd.
 4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji ucznia w szkole i klasie.
 5. Wspieranie rodziców w nowej dla rodziny sytuacji.
 6. Włączenie rodziców do współpracy w realizację programu.

 

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W KLASIE IV

 1. Zgromadzenie informacji o uczniach od wychowawcy klasy III – sierpień, wrzesień.
 2. „Wrzesień miesiącem bez negatywnych ocen”- przyzwyczajenie uczniów do innych zasad pracy, oceniania i oczekiwań poszczególnych nauczycieli.
 1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów w celu zdiagnozowania ich potrzeb
  i trudności adaptacyjnych – po miesiącu (ZAŁĄCZNIK nr 1) i po 2 miesiącach                      od rozpoczęcia nauki (ZAŁĄCZNIK nr 2).
 2. Zapoznanie uczniów z zajęciami lekcyjnymi w klasie czwartej oraz wymaganiami edukacyjnym.
 1. Przedstawienie zasad funkcjonowania szkoły (świetlica, stołówka, szatnia, samorząd).
 2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, regulaminami pracowni, organizacją pracy na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
 1. Budowanie relacji wzajemnej życzliwości, poszanowania i zaufania.
 1. Wykorzystanie sposobów radzenia sobie ze stresem, lękami związanymi z przekraczaniem „progu szkolnego”.
 2. Uczenie komunikowania swoich potrzeb oraz porozumiewania się z otoczeniem.
 3. Wybór samorządu klasowego i określenie jego zadań.
 4. Przydział dodatkowych funkcji w klasie.
 5. Prawa i obowiązki ucznia.
 6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i imprez okolicznościowych.
 7. Planowanie czasu nauki, zabawy i wypoczynku.
 8. Zajęcia integrujące grupę prowadzone przez wychowawcę.
 9. Indywidualizacja procesu nauczania, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów.
 10. Zaktywizowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
  i konkursach.

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW:

 1. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodziców klasy IV na początku roku szkolnego – przedstawienie zespołu nauczycielskiego dla danej klasy, Zapoznanie rodziców z oferta szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym dla uczniów kl. IV.
 3. Pedagogizacja: wychowawca omawia trudności adaptacyjne, które mogą wystąpić u dzieci w tym wieku oraz specyfikę i warunki nauki w klasie czwartej , przedstawia możliwości poszukiwania pomocy w razie wystąpienia trudności.
 4. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej trudności adaptacyjne dzieci klas IV
  i działania Rodziców zmierzające do rozwiązania problemów. (ZAŁĄCZNIK nr 3)
 5. Współpraca z rodzicami, włączenie rodziców w organizację imprez klasowych.

EWALUACJA

 1. Przedstawienie analizy z wypełnionych przez uczniów i rodziców ankiet, zaprezentowanie wniosków.
 2. Przygotowanie programów naprawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Drodzy Uczniowie

Od niedawna jesteście uczniami klasy 4. Chcemy się dowiedzieć, czy nie macie problemów z odnalezieniem się w nowej sytuacji.

Proszę wypełnijcie ankietę.  Ankieta jest  anonimowa.

Jakie trudności napotykasz w szkole, co sprawia Ci największe problemy po przejściu                                z klasy 3 do klasy  4?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do kogo w szkole możesz się zwrócić o pomoc, gdy jej potrzebujesz?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik nr 2

Drodzy Uczniowie

2 miesiące temu przyszliście do klasy 4. Chcemy się dowiedzieć, czy czas, który od tego momentu minął, pomógł Wam poznać szkołę i nauczycieli.

Proszę wypełnijcie ankietę.  Ankieta jest  anonimowa.

Jak radzisz sobie w szkole, czy występują jeszcze jakieś trudności po przejściu z klasy 3 do klasy 4, czy poruszasz się po szkole bez problemów?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakich rad możesz udzielić kolejnym  uczniom klas 4?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik nr 3

Szanowni Państwo

Wasze dziecko jest uczniem klasy czwartej. Przejście z klasy 3 do 4 było ważnym momentem w życiu dziecka i rodziny. Chcielibyśmy abyście podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere wypowiedzi.

 

 1. Jakie największe problemy napotkało Państwa dziecko w klasie czwartej ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jakiego rodzaju trudności napotkali Państwo podczas rozwiązywania tych problemów?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. W jaki sposób próbowali Państwo pomóc dziecku?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

 

  

 

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

IMG_20161212_085345_wynik

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo