DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.719.2024.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli     i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 1 lipca do 12 lipca 2024 r.

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

Od 15 lipca do 26 lipca 2024 r.

Oddział Przedszkolny w Bytomsku zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 29 lipca do 9 sierpnia 2024 r.

Oddział Przedszkolny w Rozdzielu zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 12 sierpnia do 23 sierpnia 2024 r.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne będzie zapewnienie opieki Państwa dziecku/dzieciom należy złożyć w sekretariacie Szkoły.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci z terenu Gminy Żegocina, których oboje rodziców pracują (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje) i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego lub wychowawczego.

Ze względu na organizację pracy Oddziału Przedszkolnego liczba miejsc w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o liczbie miejsc w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości  organizacyjne Oddziału Przedszkolnego.  Zajęcia w Oddziale Przedszkolnym będą organizowane od 8.00 do 15.00.  Dzienna stawka pobytu poza podstawowe 5 godzin realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą godzinę. (opłata ta nie dotyczy dzieci, które w tym roku realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego). W czasie dyżuru wakacyjnego dzieci mają zapewniony jeden ciepły posiłek, a także podwieczorek     (w przypadku korzystania z pobytu do godziny 15:00). Śniadanie należy zapewnić we własnym zakresie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł  (8 zł – za obiad i 2 zł – za podwieczorek). Opłaty należy uregulować do dnia 28 czerwca 2024 roku u Intendenta szkoły.

Zwracamy Państwa uwagę, iż zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego. Z myślą o dzieciach apelujemy aby zaplanować im czas odpoczynku od środowiska szkolnego, tak aby mogły odpocząć i zregenerować siły przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Dzieci tego bardzo potrzebują, a szczególnie te z nich, które każdego dnia długo przebywają w Oddziale Przedszkolnym.

OBCHODY 233 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASZEJ SZKOLE

W piątek 27 kwietnia 2024 roku cała społeczność szkoły uczestniczyła w akademii upamiętniającej 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowanej przez uczniów klasy czwartej i piątej wraz z opiekunami. W uroczystość zaangażowali się również pozostali uczniowie, którzy swoim śpiewem wzbogacili oprawę muzyczną, przygotowaną przez nauczyciela muzyki p. Lucynę Szpilka.

Część  artystyczna rozpoczęła się słowami piosenki „ Ojczyzna: Marka Grechuty w pięknym  wykonaniu uczennic z klasy piątej. Następnie Duch Historii przypomniał wszystkim zgromadzonym, jak ważne i piękne jest to święto. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą, która regulowała podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli państwa. Nieprzypadkowo od 2004 roku w przededniu Święta Konstytucji obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. Biel i czerwień jako barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1972 roku, podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji. Flaga jest – obok godła – naszym najwyższym symbolem narodowym. Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości. Hołd barwom narodowym oddali ze szczególnym zaangażowaniem  uczniowie klasy czwartej naszej szkoły,  którzy zatańczyli taniec z flagą.

   Akademię zakończyła Pani Dyrektor, która podziękowała młodym artystom i pogratulowała ujawnionych talentów.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

23 kwietnia obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Z tej okazji w naszej szkole zostały zorganizowane różne atrakcje. Uczniowie mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie na tle tematycznej ścianki foto, wylosować zagadkę lub wziąć udział w karaoke piosenki angielskiej.

Dziękujemy za liczny i aktywny udział!

84 rocznica zbrodni katyńskiej oraz 14 rocznica katastrofy smoleńskiej

W tym roku przypada 84 rocznica zbrodni katyńskiej, która przypomina nam o tragicznych losach polskich jeńców.

Zdarzenia z 1940 roku zapisane na kartach dziejów Polski męczeńską śmiercią i krwią Polaków należą do bardzo wstrząsających.

Tam, na okrutnej ziemi, zabito najcenniejsze wartości: wiarę, nadzieję, miłość jednym strzałem w tył głowy.

Zbrodnia katyńska przez długie lata okrywana była kłamstwem.

Pamiętamy również ofiary tragedii samolotu prezydenckiego, który rozbił się 10.04.2010 roku w Smoleńsku. Zginęła tam elita narodu polskiego.

W poniższych filmach przypominamy wydarzenia z tamtych czasów…

ZBRODNIA KATYŃSKA

KATASTROFA SMOLEŃSKA

Link do filmu z prezentacji „animacja katastrofy smoleńskiej”: youtube.com/watch?v=5s0Kf97HqQE

Szkolenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno- Pedaogiczna w Bochni serdecznie zaprasza rodziców na warsztaty pt.: „Samookaleczenia i próby samobójcze u dzieci i młodzieży”, które odbędą się w dniu: 19.04.2024 r. o godz.: 15:00 w formie stacjonarnej – na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni, ul. Dąbrowskiego 1B. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest złożenie w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej karty zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona.


                                                 Z poważaniem
                                                    Beata Cefal
                                                    Sekretariat
                                              Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/25

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 dostępna jest budynku oddziału przedszkolnego przy wejściu. Wszystkie dzieci, których rodzice składali wniosek o przyjęcie, zostały zakwalifikowane.

Przypominamy, że kolejnym etapem jest pisemne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych (dotyczy  dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do naszych oddziałów przedszkolnych)

Wyżej wymienione potwierdzenie należy złożyć w dniach 08 – 12.04.2024. 

Formularz woli powiedzenia  jest do pobrania i wydruku (załączony poniżej) lub w wersji papierowej – do odbioru i uzupełnienia dostępny w oddziale przedszkolnym.

Lista dzieci przyjętych będzie dostępna 15 kwietnia b.r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Życzenia Wielkanocne

WITAJ WIOSNO NA SPORTOWO

Dzieci z Rozdziela z kl. III i II 19 marca uczestniczyły w gminnym turnieju sportowym.  Już 10 raz turniej pod hasłem „WITAJ WIOSNO NA SPORTOWO” odbył się w SP w Żegocinie. Wzięło w nim udział 6 zespołów : z Rozdziela dwa, z Żegociny dwa, po jednym z Bytomska i Łąkty Górnej. Każdy zespół składał się z ośmiu zawodników. Młodzi sportowcy mieli do wykonania 12 zadań: „ Zanieś – przynieś”, „ Sadzenie ziemniaków”, „ Slalom z piłką koszykową”, „ Sztafeta z dwoma szarfami”, „ Żywy pachołek”, „ Skoki zawrotne przez ławeczkę”, „ Sztafeta wahadłowa”, „ Skoki z miejsca dodawane”, „ Tor przeszkód”, „ Skoki na skakance”, „ Rzuty piłką lekarską”, „ Pierścień”.

Od samego początku drużyna(1) z Rozdziela dominowała. Dzieci zacięcie rywalizowały. Po trzech godzinach zmagań zostały podsumowane punkty i wyłoniono zwycięzcę. Turniej wygrała drużyna (1) ze SP z Rozdziela, II miejsce zajęła SP w Żegocinie ( drużyna 1),  III miejsce SP Bytomsko, IV miejsce SP Łąkta Górna, IV miejsce SP Żegocina, V miejsce SP Rozdziele( drużyna 2).

Wszystkim dzieciom gratulujemy! Były puchary i dyplomy oraz nagroda – sprzęt sportowy do szkoły. „ Sport to zdrowie”! Sport kształtuje charakter, to świetna zabawa i integracja. W takim przekonaniu powinniśmy wzrastać, motywować się do zdrowego stylu życia, szanować innych, przestrzegać zasady.

Powitanie wiosny w naszej szkole

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Po długiej zimie z tęsknotą wyczekujemy tego dnia i jest to duży powód do radości dla wszystkich spragnionych ciepła i pierwszych wiosennych promieni słońca.

W tym roku szkolnym ten radosny dzień wyjątkowo świętowaliśmy wcześniej, bo już 19 marca. Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom udział w kilku akcjach:

„Dzień bez plecaka”- uczniowie zamiast tradycyjnych plecaków pakują swoje zeszyty, książki w wyjątkowe i oryginalne „torby”.

„Piżamowy dzień”- dzień, w którym wszyscy bez wyjątku mogli przyjść do szkoły w piżamie, szlafroku, kapciach.

„Wiosenny styl”- wiosenny, kolorowy strój, najlepiej  w kolorach zieleni, żółci,  czy w kwiaty miał wyrażać radość z nadejścia wiosny.

„Dzień kolorowej skarpetki”- bo kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa, a 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa.

Uczniowie bardzo chętnie włączyli się do zabawy, a na szkolnych korytarzach było radośnie, kolorowo i wiosennie.

Harmonogram rekolekcji szkolnych

ROZKŁAD  DOWOZU  I  ODWOZU  UCZNIÓW
„ REKOLEKCJE  WIEKOPOSTNE  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY”
  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W ŻEGOCINIE,  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
W  BYTOMSKU I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  ROZDZIELU
w  dniach 20.03.2024 – 22.03.2024r. 
na  trasie  Żegocina – Bełdno- Bytomsko – Rozdziele – Żegocina  
ROK  SZKOLNY  2023/2024

20.03.2024r. / ŚRODA/

Dowóz do Szkoły  Podstawowej w Żegocinie

9.15 – Szkoła Podstawowa  w Rozdzielu kl. I – IV
9.25 – Szkoła Podstawowa w Bytomsku kl. I – IV
9.40 – 11.00 – wykład rekolekcyjny aula szkolna
11.05 –  odwóz   kl. I – IV z SP w Rozdzielu i przywóz kl. V-VIII
11.15 – odwóz klas I – IV z SP w Bytomsku i przywóz V-VIII
11.30 – 13.00 – wykład rekolekcyjny aula szkolna
13.05 –  odwóz SP w Rozdzielu
13.15 – odwóz SP w Bytomsku

21.03.2024r. / CZWARTEK/

Dowóz do Szkoły  Podstawowej w Żegocinie

9.15 – Szkoła Podstawowa  w Bytomsku kl. I – IV
9.25 – Szkoła Podstawowa w Rozdzielu kl. I – IV
9.30 – 11.00 – wykład rekolekcyjny aula szkolna
11.05 –  odwóz   kl. I – IV z SP w Bytomsku i przywóz kl. V-VIII
11.15 – odwóz klas I – IV z SP w Rozdzielu i przywóz V-VIII
11.30 – 13.00 – wykład rekolekcyjny aula szkolna
13.05 –  odwóz SP w Bytomsku
13.15 – odwóz SP w Rozdzielu

22.03.2024r. / PIĄTEK/

Dowóz do Kościoła Św. Mikołaja w Żegocinie

9.00 – dowóz uczniów z Bełdna
9.15 – dowóz uczniów z Rozdziela kl. V-VIII
9.25 – dowóz uczniów z Bytomska kl. V-VIII
9.35 – dowóz uczniów z Bytomska kl. I – IV
9.45 – dowóz uczniów z Rozdziela kl. I – IV
9.15 – spowiedź
10.00 – Msza św.
11.00  – Droga Krzyżowa
11.30– odwóz – uczniowie z Bełdna
11.40 – odwóz uczniowie kl. V- VIII z SP w Rozdzielu
11.50 – odwóz  uczniowie kl. V-VIII z SP w Bytomsku
12.00 – odwóz uczniów kl. I-IV SP  w Bytomsku
12.10- odwóz uczniów klas I – IV z SP w Rozdzielu


Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo