KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Od poniedziałku,  1 czerwca 2020 roku szkoła i oddział przedszkolny w Rozdzielu wznawiają swoją działalność. Oddział przedszkolny organizuje zajęcia opiekuńcze, a szkoła konsultacje dla uczniów klas I-VII. Uczniowie klasy VIII korzystają z konsultacji od 25 maja 2020 r.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 • oddział przedszkolny w czasie trwania epidemii COVID-19 pełnić będzie funkcję opiekuńczą,
 • szkoła podstawowa prowadzi konsultacje dla uczniów klas I-VII, którzy zgłosili wcześniej do wychowawców taką potrzebę,
 • oddział przedszkolny i szkoła nadal będą prowadzić edukację zdalną,
 • nie organizuje się wyjść na spacer,
 • w oddziale przedszkolnym nie będą realizowane zajęcia dodatkowe,
 • budynki szkoły i oddziału przedszkolnego są bezpieczne, zostały zdezynfekowane oraz gruntownie posprzątane i przygotowane na przyjęcie dzieci,
 • dzieci będą odbierane przez pracowników szkoły i oddziału przedszkolnego od rodziców/opiekunów prawnych przed głównym wejściem do budynku.
 • przyjście do oddziału  przedszkolnego proszę sygnalizować dzwonkiem. (Drzwi do oddziału przedszkolnego będą zamknięte).
 • pracownik oddziału przedszkolnego i szkoły dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
  Temperatura 37° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren budynku.
 • kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą 2 metry,
 • rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych ( maseczkę zasłaniającą nos i usta) i rękawiczki lub zdezynfekowania rąk,
 • do oddziału przedszkolnego i szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego i szkoły,
 • do oddziału przedszkolnego i szkoły dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – rodziców/prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
 • wszystkim pracownikom zostaną wydane środki ochrony osobistej (przyłbice, maski, rękawiczki), mają oni też obligatoryjnie dezynfekować ręce wchodząc do szkoły i oddziału przedszkolnego,
 • zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji i dezynfekcji rąk,
 • ogranicza się przebywanie osób trzecich w oddziale przedszkolnym i w szkole do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk),
 • obowiązuje zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń oddziału przedszkolnego i szkoły,
 • wszystkim osobom wchodzącym do budynku będzie mierzona temperatura,
 • każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszona o konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko bądź pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren oddziału przedszkolnego i szkoły),
 • w razie potrzeby należy kontaktować się z dyrektorem szkoły,
 • prosimy o kontakt pod nr telefonu 14 613 3033 lub e- mail: zsrozdziele@poczta.onet.pl  
 • szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu w okresie pandemii COVID-19 , z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
 • jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub e -mail,
 • wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami  oraz służbami sanitarnymi,
 • Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu nauczyciela lub pracownika szkoły na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu
  z rodzicami, szkoła powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych działań,
 • z sal zabaw w oddziale przedszkolnym i z sal szkolnych zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany. Sale będą wietrzone co godzinę,
 • wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
 • godziny funkcjonowania oddziału przedszkolnego: od 7.45 do 13.00. Godziny pracy szkoły od 7.00 do 15.00.
  Dzieci można przyprowadzać do oddziału przedszkolnego w godzinach od 7.45 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do oddziału przedszkolnego. Natomiast do szkoły na 5 minut przed umówioną konsultacją.

Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do oddziału przedszkolnego lub na konsultacje do szkoły proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły i oddziału przedszkolnego w okresie pandemii COVID-19  i wypełnienie Deklaracji oraz podpisania Oświadczenia.

Konsultacje dla uczniów klas I -VII

Od 2 czerwca uruchamiamy konsultacje indywidualne i zbiorowe dla uczniów klas I – VII. Uczniowie klasy VIII korzystają już od 25 maja z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych. Spotkania uczniów z nauczycielami w szkole będą odbywać się w reżimie sanitarnym zgodnie zalecaniami GIS, MZ i MEN. Szczegółowe informacje wkrótce.

Otwieramy oddział przedszkolny

Od poniedziałku 1 czerwca otwieramy oddział przedszkolny. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy i będą się odbywały w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Informacja dla uczniów klasy VIII i nauczycieli

Konsultacje dla uczniów klasy VIII z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odbywają się przez platformę Microsoft Teams.

Życzenia z okazji Dnia Mamy i Taty

„Mama w oczach dziecka” – Galeria prac

Konsultacje dla uczniów klasy VIII – od 25 maja 2020 r.

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 13 maja 2020 r. informujemy, że od 25 maja br. będą uruchomione konsultacje dla uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych.

W związku z tym, że rodzice nie mają obowiązku posyłania dzieci do szkoły, ponieważ dalej obowiązuje zdalne nauczanie, zajęcia te nie są obowiązkowe.

15 maja br. GIS, MZ i MEN przekazały szkołom oraz organom prowadzącym zalecenia sanitarne w zakresie organizacji tych zajęć. Są dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men Proszę o zapoznanie się z nimi przed podjęciem decyzji o wysłaniu dziecka do szkoły. Zarówno my, jak i Państwo, jeśli zdecydujecie się posłać swoje dziecko od 25 maja do szkoły, musimy być świadomi ryzyka, które się z tym wiąże oraz starać się maksymalnie je zminimalizować, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z koniecznością odpowiedniej organizacji tych zajęć, z jednoczesnym zapewnieniem bezpiecznych warunków ich realizacji dla uczniów i nauczycieli, wychowawca zebrał podstawowe informacje, od młodzieży i rodziców. Przedstawiamy propozycje szkoły, oczekujemy też na Wasze sugestie.

PROPONOWANY HARMONOGRAM KONSULTACJI :

WTOREK – GODZ. 1000-1200 -MATEMATYKA

ŚRODA – GODZ. 1000-1200 -JĘZYK ANGIELSKI

CZWARTEK – GODZ.1000– 1230 – JĘZYK POLSKI

Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji indywidualnie lub zbiorowo przez platformę Microsoft Teams, do której uczniowie są już zalogowani.

Zamieszczamy także wzór oświadczenia, które muszą Państwo podpisać i z tym pismem dziecko przychodzi do szkoły na zajęcia.

Informacja biblioteki szkolnej

Od 25 maja można zwracać książki do biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna zwraca się z prośbą do uczniów i ich rodziców o zwrot wypożyczonych przez dzieci książek.

Można to będzie zrobić od 25 maja, w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 8.00 – 11.20. Należy przy tym zachować szczególne środki ostrożności, dlatego ustala się REGULAMIN ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH, załączony poniżej.

Nabór do Szkoły Muzycznej

Interesujesz się muzyką? Chciałbyś nauczyć się grać na jakimś instrumencie? A może szukasz nowego hobby? Szkoła Muzyczna w Żegocinie zaprasza 🙂

Więcej wiadomości znajdziesz w informatorze zamieszczonym poniżej.

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Miało być inaczej… Koncerty, wystawy, spektakle, okolicznościowe spotkania… Niestety, jak wiemy, te plany pokrzyżował korona wirus. Musimy świętować zdalnie. Uczniowie wszystkich klas a nawet Oddziałów Przedszkolnych w ramach lekcjach religii przypominali sobie postać św. Jana Pawła II. Poznawali jego życiorys, nauczanie i osobowość. Na koniec wszyscy dostali zadanie: przygotować tort urodzinowy dla Jana Pawła II. Mógł to być tort wdzięczności, tort podziwu, tort obietnic, tort historyczny lub tort cytatów. Pierwsze prace już spłynęły. Uczniowie zostali również zachęceni do tego, by dzień 18 maja uczynić świętem w swoich domach. Może pojawią się w nich prawdziwe torty???

Warto też skorzystać z oferty TVP, która przygotowała na ten dzień bogaty program poświęcony św. Janowi Pawłowi. Jest to okazja, by jeszcze lepiej poznać naszego Wielkiego Rodaka, bo wypadałoby wiedzieć więcej niż tylko to, że Papież lubił kremówki.

Ogłoszenie biblioteki szkolnej

Jeżeli ktoś z uczniów lub rodziców uczniów naszej szkoły miałby potrzebę skorzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej lub uzyskania porady czytelniczej, to można to zrobić w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 – 11.20.
Serdecznie zapraszam – Lidia Szkodny.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

IMG_7582

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo