Finał I Powiatowego Konkursu Matematycznego „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”

7 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Królówce odbył się finał I Powiatowego Konkursu Matematycznego „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”. Etap powiatowy poprzedzony był etapami szkolnymi, po których została wyłoniona 30 osobowa grupa finalistów. Uczestnicy konkursu zmagali się z „zadaniami procentowymi” w dwóch częściach. Pierwsza obejmowała zadania zamknięte (30 min), a druga zadania otwarte (45 min).

W trakcie pracy komisji konkursowej uczniowie, podzieleni na dwie grupy, brali udział w warsztatach matematycznych.

20 osobowa grupa „najlepszych matematyków” została uhonorowana wycieczką do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach. Uczniowie zwiedzą też ruiny zamku w Chęcinach. Miło nam poinformować, że wśród tych uczniów jest Łukasz Szewczyk (V miejsce) i Jakub Wójtowicz (VII miejsce) z klasy VIII.

Dzień Edukacji Narodowej

Zachęcamy do obejrzenia życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wykonaniu uczniów naszej szkoły

Wycieczka klas I – III

1 października (piątek) uczniowie  klas I-III wraz
z wychowawcami udali się na wycieczkę do Żegociny.  Dzieci miały możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia od środka. Z wielkim zainteresowaniem słuchały informacji
o pracy piekarza, przekazywanej przez Kierownika Piekarni GS w Żegocinie Pana Jerzego Adamczyka, który
w sposób profesjonalny zapoznał dzieci z etapami powstawania pieczywa oraz produktami potrzebnymi do jego wypieku. Dzieci zostały oprowadzone po najważniejszych pomieszczeniach, zobaczyły również maszyny niezbędne do pracy piekarza. Cudowny zapach
i aromat upieczonego pieczywa sprawił, że dzieci poczuły się głodne i z wielkim apetytem zjadały przepyszne precelki przygotowane specjalnie dla nich. Uczestnicy serdecznie podziękowali Panu Jerzemu za okazaną gościnność i bardzo miłą atmosferę.

Następnie dzieci udały się do Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, gdzie w kinie ,, Żegotka” oglądnęły film pt. ,, Biały Kieł”. Następnym punktem programu była Izba Regionalna, gdzie dzieci podziwiały eksponaty oraz różne rękodzieła. Na zakończenie, dzieci odwiedziły Gminną Bibliotekę.

IX Małopolskie Dyktando Niepodległościowe

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to konkurs, który od dziewięciu lat organizują dla uczniów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”. Pomysłodawcą Konkursu jest pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. Jesienią 2013 r. w pilotażowej edycji konkursu wzięło udział ponad 5 tysięcy uczniów, w roku 2014 prawie 8 tysięcy z 300 szkół Małopolski.
         W bieżącym roku szkolnym, w  Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym, swoich sił postanowili spróbować również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny  w Rozdzielu. Etap szkolny przygotowały i przeprowadziły nauczycielki  j. polskiego: P. M. Dudek oraz P. A. Słowiak. W dniu 29 września 2021 r. troje uczniów z kl. VII, czworo z kl. VI, czworo z kl. V i dwoje z kl. IV napisało trudne dyktando, w którego tekście pojawiły się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę. Uczniowie biorący udział w Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym także swoim odświętnych strojem zaakcentowali postawę zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii.
Uczniowie, którzy najlepiej napiszą etap szkolny, zakwalifikują się do etapu rejonowego, który odbędzie się 26  października 2021 roku.
         Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy znajomości zasad ortograficznych oraz życzymy sukcesu.

Spotkanie z policjantem

W piątek 17 września 2021 r. do naszej szkoły zostali zaproszeni
panowie policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Bochni. Na
spotkaniu z dziećmi klas I-III przeprowadzili pogadankę na temat
zachowania zasad w ruchu drogowym, które są warunkiem
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dzieci utrwalały umiejętność
przechodzenia przez jezdnię, odpowiadały na zadane pytania, same
również miały pytania do panów policjantów. Pod koniec spotkania
dzieci otrzymały emblematy odblaskowe, które są niezbędne dla
pieszych w bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Na koniec były
podziękowania i pamiątkowe zdjęcia.

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu od dnia 1 września 2021 roku

Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 02.08.2021 r.)

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2. Rekomenduje się transport pojazdami prywatnymi lub przemieszczanie się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły.

4. Przy wejściu do budynku szkoły należy  zdezynfekowania ręce.

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki – rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

7. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) niezwłocznie go  odizoluje w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomią rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

9. Zachowuje się dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza się gromadzenie  uczniów na terenie szkoły.

10. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, zachowuje  się odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m.

11. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole.

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

15. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

800 800 605 – ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy”

Od poniedziałku, 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl. Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.

Po okresie izolacji wielu młodych ludzi musi sobie poradzić od nowa z różnego rodzaju relacjami i związanymi z tym emocjami. Niejednokrotnie dzieci są ofiarami przemocy i agresji – słownej, a także fizycznej ze strony rówieśników lub dorosłych, są coraz bardziej samotne, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii dzieci będą mogły skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci infolinii „Pomagamy” są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła ją otrzymać.

W ramach działań infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo.

82 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Wrzesień to miesiąc szczególny dla nas Polaków, dla naszej pamięci historycznej i tożsamości narodowej. Wrzesień to miesiąc rocznic niezwykle dramatycznych wydarzeń w historii naszego kraju. 1 września 1939 roku armia Niemiec hitlerowskich napadła na Polskę. W ten sposób rozpoczęła się wojna, która w krótkim czasie ogarnęła cały świat.

W całej Polsce trwały zacięte walki. W wielu miejscach walczący wsławili się wyjątkową odwagą i determinacją. Westerplatte, Poczta Gdańska, Wizna – te i inne miejsca powinny nam się kojarzyć z aktem największego  poświęcenia dla obrony kraju.

Kiedy wszyscy Polacy myśleli, że najgorsze już nastąpiło, kiedy mordowana i gnębiona ludność cywilna szukała ucieczki przed nazistami na wschodzie, nadszedł kolejny cios.

17 września 1939r. Stalin dał rozkaz Armii Czerwonej, aby przekroczyła wschodnie granice Rzeczpospolitej.
Miała ona nieść „wolność i szczęście” , „chleb i pracę”. Podobne i jeszcze inne treści można było odczytać z ulotek zrzucanych przez radzieckie samoloty. Tak dokonał się czwarty rozbiór Polski. Armia Radziecka nie przyniosła ani wolności, ani szczęścia, ani chleba. Przyniosła za to dramat tysięcy Polaków w Katyniu, Miednoje, dramat pomordowanych i zesłanych na Sybir.

Sytuacja wydawała się bez wyjścia, losy wojny przesądzone, ale duch w naszym narodzie jest wielki.

Nikt nie pomyślał, aby przestać walczyć, aby przestać wierzyć. Polacy walczyli z silnym wrogiem, oddawali swoje życie za ukochany kraj.

17 wrześień 1939 rok

Dobiega końca Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Niezależnie od tego kim jesteśmy i czym się zajmujemy – wszyscy musimy policzyć się dla Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań małymi krokami dobiega końca.

Zakończy się 30 września 2021r. Udział w badaniu jest obowiązkowy.

Dlaczego warto się spisać?

Dane z badania posłużą m.in. do planowania wydatków na ochronę zdrowia, edukację, czy kształtowanie rynku pracy. Wszystkie przekazane informacje są objęte tajemnicą i posłużą do tworzenia statystyk.

Jak można się spisać ?

Po raz pierwszy w historii spisów powszechnych obowiązkową metodą wzięcia udziału w badaniu jest samospis internetowy: https://spis.gov.pl/ , jest to najszybsza i najwygodniejsza forma.

Osoby, nie mające dostępu do komputera, czy internetu mogą skorzystać
z punktu spisowego, który znajduje się w Urzędzie Gminy w Żegocinie (Dziennik Podawczy) w godzinach pracy Urzędu.

Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem, który będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie można odmówić realizacji spisu.

Dodatkowo dla Mieszkańców naszej Gminy po raz kolejny organizowane są Mobilne Spotkania z Rachmistrzem.

W dniach od 6 do 10 września w godzinach od 18:30 do 20:30 w następujących miejscowościach:

Poniedziałek 06.09 – Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie

Wtorek 07.09 – Budynek OSP Rozdziele 

Środa 08.09 – Budynek OSP Łąkta Górna 

Czwartek 09.09 – Budynek OSP Bytomsko

Piątek 10.09 – Budynek OSP Bełdno

Co należy przygotować do spisu ?

Do spisu należy przygotować numery PESEL osób zamieszkujących na dzień 31 marca 2021 roku daną nieruchomość, powierzchnię użytkową domu i rok jego oddania do użytku, informacje dotyczące uzyskanego poziomu wykształcenia, a także wykonywanego zawodu oraz rodzaju działalności firmy. Osoby niepełnoletnie spisać muszą rodzice lub opiekunowie prawni.

Gminne Biuro Spisowe

Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczniemy 1 września 2021 roku (tj. środa) o godzinie 8:30 w szkole i w oddziałach przedszkolnych. Dzieci spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz z klasy I i II mogą towarzyszyć rodzice.
Proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego tj.:  zachowanie właściwego odstępu od innych osób, dezynfekcja rąk , zasłanianie ust i nosa (w przestrzeni zamkniętej). Następnie pojedziemy autobusem szkolnym lub dzieci z rodzicami własnymi samochodami do Kościoła Parafialnego w Żegocinie na inaugurację roku katechetycznego. Wyjazd autobusu spod szkoły w Rozdzielu na mszę św. jest o godzinie 9:35 i drugi kurs (jeżeli będzie potrzebny) o godzinie 9:50. Powrót ostatnim kursem po odwozach dzieci z Bełdna i Bytomska.

Serdecznie zapraszamy

Alicja Adamczyk-Brózda z Wychowawcami

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo