Home » strona główna » Dyżur wakacyjny 2023

Dyżur wakacyjny 2023

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.607.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina, niżej wymienione przedszkola będą pełnić dyżur wakacyjny w 2023 roku:

 
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 3 lipca do 17 lipca 2023 r.

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 18 lipca do 31 lipca 2023 r.

Oddział Przedszkolny w Rozdzielu zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 1 sierpnia do 11 sierpnia 2023 r.

Oddział Przedszkolny w Bytomsku zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 14 sierpnia do 25 sierpnia 2023 r.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców /opiekunów prawnych/.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie w Przedszkolu, do którego będzie uczęszczało dziecko w terminie:

od 01 czerwca do 16 czerwca 2023r. do godz. 15.00

(karta dostępna będzie  do pobrania na stronie szkoły w późniejszym terminie)

 W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty należy kontaktować się z Intendentem przedszkola, tel.: 14 6133033.

Pozdrawiam,

Alicja Adamczyk-Brózda

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo