Home » strona główna » DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.719.2024.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli     i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 1 lipca do 12 lipca 2024 r.

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

Od 15 lipca do 26 lipca 2024 r.

Oddział Przedszkolny w Bytomsku zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 29 lipca do 9 sierpnia 2024 r.

Oddział Przedszkolny w Rozdzielu zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 12 sierpnia do 23 sierpnia 2024 r.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne będzie zapewnienie opieki Państwa dziecku/dzieciom należy złożyć w sekretariacie Szkoły.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci z terenu Gminy Żegocina, których oboje rodziców pracują (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje) i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego lub wychowawczego.

Ze względu na organizację pracy Oddziału Przedszkolnego liczba miejsc w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o liczbie miejsc w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości  organizacyjne Oddziału Przedszkolnego.  Zajęcia w Oddziale Przedszkolnym będą organizowane od 8.00 do 15.00.  Dzienna stawka pobytu poza podstawowe 5 godzin realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą godzinę. (opłata ta nie dotyczy dzieci, które w tym roku realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego). W czasie dyżuru wakacyjnego dzieci mają zapewniony jeden ciepły posiłek, a także podwieczorek     (w przypadku korzystania z pobytu do godziny 15:00). Śniadanie należy zapewnić we własnym zakresie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł  (8 zł – za obiad i 2 zł – za podwieczorek). Opłaty należy uregulować do dnia 28 czerwca 2024 roku u Intendenta szkoły.

Zwracamy Państwa uwagę, iż zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego. Z myślą o dzieciach apelujemy aby zaplanować im czas odpoczynku od środowiska szkolnego, tak aby mogły odpocząć i zregenerować siły przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Dzieci tego bardzo potrzebują, a szczególnie te z nich, które każdego dnia długo przebywają w Oddziale Przedszkolnym.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo