Home » strona główna » Egzaminy gimnazjalne

Egzaminy gimnazjalne

W środę punktualnie o godz. 9 gimnazjaliści w całym kraju rozpoczęli humanistyczną część egzaminu gimnazjalnego. Wśród nich znalazło 13 uczniów z naszej szkoły.

W pierwszym dniu przez pierwszą godzinę uczniowie rozwiązywali testy z historii i WOS-u. Po przerwie o godz. 11 zaczęli egzamin z języka polskiego, który trwał 90 minut. W czwartek gimnazjaliści przystąpili do egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej, a w piątek w ostatnim dniu zdawać będą egzamin z języka obcego nowożytnego. Najwięcej wybiera język angielski, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Nie ma możliwości powtarzania egzaminu, żeby poprawić oceny. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Liczą się także oceny na świadectwie szkolnym. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji brane są pod uwagę wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. W związku z reformą oświaty jeszcze tylko jeden rocznik napisze egzamin gimnazjalny do czasu wygaszenia gimnazjów.
Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r., natomiast zaświadczenia będą wydawane uczniom 22 czerwca 2018 r

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

  1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00
  3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

IMG_7639

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo