Home » strona główna » XV Gminny Rajd Przedszkolaka

XV Gminny Rajd Przedszkolaka

12 czerwca 2024 r.,  już po raz piętnasty odbył się Gminny Rajd Przedszkolaka, który jest organizowany cyklicznie przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu.  W rajdzie  uczestniczą dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z terenu Gminy Żegocina. W tym roku na wspólną wędrówkę zostały również zaproszone młodsze dzieci z oddziału przedszkolnego w Rozdzielu.  

Impreza ta, łącząca w sobie walory krajoznawcze, turystyczne, rekreacyjne i sportowe rozpoczęła się na Przełęczy Widoma, gdzie uczestnicy Rajdu zostali powitani przez organizatorów. Tutaj dzieci podziwiały widoki na cztery strony świata, dowiedziały się, że Przełęcz Widoma to największe obniżenie terenu pomiędzy szczytem Kamionna 801 m n.p.m. a szczytem Cuba 596 m n.p.m. oraz poznały oznakowania szlaków turystycznych na przykładzie czarnego szlaku, który tu właśnie się zaczyna i prowadzi przez Laskową na szczyt Sałasz.

Następnie pod opieką przewodnika górskiego, pana  Jarosława Orła i ratownika medycznego, pana Rafała Baczyńskiego, dzieci wyruszyły na szlak i  zdobyły wspomniany wcześniej szczyt Cuba.  

Po zejściu ze szczytu, na pobliskiej łące  czekał już na naszych małych odkrywców pszczelarz, pan Paweł Michura, prezes Koła Pszczelarzy w Laskowej, który opowiedział dzieciom o roli pszczół w przyrodzie, pokazał mini ul z prawdziwymi pszczołami, zaprezentował różne akcesoria pszczelarskie oraz podarował miód do degustacji.

Druga część Rajdu odbyła się przy Szkole Podstawowej w Rozdzielu, gdzie dyrektor szkoły, pani Katarzyna Cudejko  powitała uczestników rajdu i w dowód uznania za dzielne wędrowanie wręczyła im upominki i dyplomy. Gratulacje dzieciom złożyła również sekretarz Gminy Żegocina, pani Joanna Pyrz.

Po pysznym poczęstunku przygotowanym przez rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i panie Barbarę Szewczyk i Danutę Tatkowską z koła Gospodyń Wiejskich nadszedł czas na nieskrępowaną aktywność ruchową i inne atrakcje.  

Dzieci mogły uczestniczyć  w różnych ciekawych zabawach i konkurencjach sportowych zorganizowanych przez panią Martę Frączek na boisku sportowym i korzystać z urządzeń placu zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy i wykonywanie  bransoletek.

Rajd dostarczył dzieciom wielu wrażeń, wzbogacił ich wiedzę przyrodniczą, z pewnością zachęcił do uprawiania turystyki pieszej oraz aktywności fizycznej na łonie natury.

Ta wartościowa, wspaniała impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu  rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych,  wsparciu finansowym i rzeczowym sponsorów a także pomocy uczniów klas VI, VII i VIII.

Serdecznie dziękujemy.

Sponsorzy Rajdu:

Pan Paweł Frączek: Firma Trans-Krusz, Rozdziele;

Pani Anna Wolak: Sklep „Żabka”;

Państwo Bernadetta i Jerzy Pławeccy: Firma Stolarsko-Handlowo-Usługowa,  Rozdziele;

Pan Wojciech Gądek: Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa, Żegocina;

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu;

Pan Reginald Łukasik:  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” w Żegocinie;

Koło Gospodyń Wiejskich z Rozdziela;

Pani Karolina Bajor;

Pani Agata Zbyrowska;

Pani Urszula Łagosz;

Pani Ewa Kania;

Pan Piotr Krawczyk, Firma Handlowo-Usługowa „OSKAR”, Łąkta Górna.

Dziękujemy również:

Panu Jarosławowi Orłowi – przewodnikowi beskidzkiemu za poprowadzenie dzieci trasą rajdu;

Panu Rafałowi Baczyńskiemu – ratownikowi medycznemu za opiekę medyczną podczas rajdu;

Panu Pawłowi Michurze – prezesowi Koła Pszczalarzy w Laskowej za pogadankę o pszczołach i podarowanie miodu do degustacji;

Pani Marcie Frączek za zorganizowanie ciekawych konkurencji i zabaw sportowych dla dzieci;

Paniom: Barbarze Szewczyk i Danucie Tatkowskiej z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie dla dzieci gofrów i waty cukrowej;

Paniom: Małgorzacie Wolak, Agacie Zbyrowskiej, Agnieszce Kmiecik, Barbarze Baczyńskiej, Annie Kolawie, Ewie Kani, Agacie Świerczek, Agnieszce Skrabie, Bożenie Włosińskiej, Dominice Gumulińskiej, Karolinie Bajor, Sylwi Górce za obsługę kulinarną rajdu, malowanie dzieciom buziek i  wykonywanie z nimi bransoletek;

Panu Piotrowi Szewczykowi za smażenie kiełbasek;

Absolwentce Szkoły Podstawowej w Rozdzielu, Emilii Włosińskiej – za przygotowanie grafiki na rajd i pomoc  w wykonywaniu bransoletek dla dzieci;

Uczniom klas: VI, VII i VIII za pomoc w przeprowadzeniu zabaw i konkurencji sportowych i malowanie twarzy.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo