Home » strona główna » Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w naszej szkole

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w naszej szkole

            Szkoła w Rozdzielu jest jedną z trzech placówek na terenie Gminy Żegocina, którym udało się uzyskać certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Nasza przygoda  z projektem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa rozpoczęła się przed ośmiu laty, wiosną 2010 roku, kiedy postanowiliśmy, że nasze Gimnazjum podejmie starania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów we współpracy z Policją i lokalnymi partnerami.

         

W dniu 27 września 2011 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się wręczenie certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Gimnazjum w Rozdzielu otrzymało certyfikat po uprzednim złożeniu wniosku  i sporządzeniu sprawozdania z działań wymaganych regulaminem Projektu.

W 2012 roku,   nasza Szkoła Podstawowa nawiązała współpracę z partnerami pozyskanymi wcześniej przez realizujące założenia Projektu Gimnazjum.  W tej edycji podejmowaliśmy liczne działania, by uzyskać certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” dla całego Zespołu Szkół w Rozdzielu.

11 października 2013 roku, w czasie szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, funkcjonariusze Policji  przekazali przedłużenie Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” dla Zespołu Szkół  w Rozdzielu na kolejnych 5 lat. Przez lata 2013 – 2017 Zespół Szkół   w Rozdzielu kontynuował różnorakie działanie profilaktyczo-wychowawcze oraz propagujące idee Projektu w środowisku lokalnym, również zachęcając inne szkoły do udziału w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

            W roku szkolnym 2017/2018, z dniem 1 września 2017 r., wskutek reformy oświaty, rozpoczęto wygaszanie gimnazjum i dotychczasowy Zespół Szkół został przekształcony w Szkołę Podstawową w Rozdzielu. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, kontynuowaliśmy współpracę z poprzednimi oraz z nowymi partnerami, by podjąć działania zmierzające do zdobycia certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”- Lider Projektu.

            Dzięki ciągłej, systematycznej i bardzo dobrej współpracy z lokalną Policją oraz instytucjami wspomagającymi zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, nasi uczniowie mogą się czuć bezpieczni, zarówno w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych, jak   i w najbliższym otoczeniu Szkoły Podstawowej w Rozdzielu. Realizując zadania projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, nauczyciele i rodzice w porozumieniu                    z pozyskanymi partnerami starają się przeciwdziałać zagrożeniom i stwarzać przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce i rozwijaniu talentów swoich dzieci.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

IMG_5225_wynik

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo