Home » strona główna » Doradztwo zawodowe dla uczniów i rodziców w  Szkolnych Punktach Informacji i Kariery (SPInKa)

Doradztwo zawodowe dla uczniów i rodziców w  Szkolnych Punktach Informacji i Kariery (SPInKa)

 W ubiegłym roku gmina Żegocina przystąpiła do realizacji projektu doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach „Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Lider projektu to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Celem programu SPInKa jest wsparcie uczniów w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej   z uwzględnieniem własnego potencjału oraz aktualnej informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. Projekt jest  realizowany w trzech szkołach na terenie gminy: w Gimnazjum w Zespole Szkół    w Żegocinie, Szkole Podstawowej w Rozdzielu oraz Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej. W tym roku szkolnym przystąpią do niego również uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Żegocinie.

 Udział   w  projekcie SPInKa  zapewnia uczniom dostęp do poradnictwa edukacyjno- zawodowego    w formie zajęć warsztatowych i spotkań indywidualnych, wyjazdów do zakładów pracy i firm. Ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczą uczniowie w ramach SPInKi  jest Festiwal Zawodów, odbywający się corocznie w Krakowie. Podczas tej imprezy młodzież ma możliwość zapoznania się      z ofertami edukacyjno – zawodowymi większości szkół średnich i wyższych  z województwa małopolskiego.   Udział w projekcie SPInKa dla uczniów i ich rodziców  jest bezpłatny.

W Szkole Podstawowej w Rozdzielu zajęcia warsztatowe  dla uczniów klasy III gimnazjum oraz klasy VIII w ramach projektu SPInKa prowadzi doradca zawodowy  pani Lidia Szkodny. Dodatkowo, oprócz zajęć warsztatowych pełniony jest dyżur doradcy  w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców.  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia SPInKi.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

IMG_3495

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo